2019-2020 навчальний рік

Лист МОН України №1/9-531від 23.08.2019 “Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 н.р.”
Лист МОН України №1/11-7730 від 23.08.2019 “Про умови та порядок проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2020″”
Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»
Наказ МОН України №1154 від 27.08.2019 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу”

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році
Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”
Лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”
Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”
Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок
Лист МОН України від 22.07.2019 №1/9-471 “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”
Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році
Положення про сертифікацію педагогічних працівників
Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

2017-2018 навчальний рік

Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів(лист МОНУ від 07.06.2017 № 1/9-315)

Наказ МОН України№ 995 від 11.07.2017 "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"(інтегрований курс "Історія України в контексті всесвітньої історії")

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017-2018 н.р.

Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”
початкові класи з українською мовою навчання
основна і старша школа з українською мовою навчання
школи з навчанням мовами нацменшин

Лист МОН України №1/9-413 27.07.2017"Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р."

НаказМіністерства освіти і науки України від 19.09.2017 №1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти»

Наказ МОНУ від 31.07.2017 №1103 "Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"

Перелік нормативних документів, які стосуються організованого початку2016/17 н.р.

Навчальні програми для 1-4 класів http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Методичні рекомендації до викладання предметів у 2016-2017 н.р.

Перелік навчальних програм,підручників .... у 2016-2017 н.р.

Лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-296"Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від14.07.2016№ 826"Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Перелік нормативних документів, які стосуються організованого початку 2015/16 н.р.

Державні стандарти

Навчальні плани

- Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1)

для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08. 2015р. № 855 (додаток 2).

для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66, із змінами згідно з наказом МОН України та від 07.08. 2015р. № 855 (додаток 3);

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 657 та від 07.08. 2015р. № 855 (додаток 4)

Усі навчальні плани!

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно інформатики).

Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно математики, 7 клас).

Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно іноземних мов).

Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» (стосовно зарубіжної літератури)

Наказ МОН України від 29.05.2014 № 657 ««Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни»).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».

Викладання предметів

Лист МОН від 26.06.2015р. №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році».

Лист МОН від 10.08.20-15р. №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів ЗНЗ».

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

Навчальні програми

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН 22.12.2014р. № 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Початкові класи

Лист від 19.08.2011 N 1/9-634 «Інструктивно-методичні рекомендації "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку".

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Середня, старша школа

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23.06.2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНСМУ №423 від 10.05.2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності.

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21.08.2010 року № 1/9 – 580).

Навчальні кабінети

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09.12. 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14.12.2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Виховання

Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

наказ МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист МОН від 24.07.2015р. №1/9-354 «Про тематику Першого уроку у 2015/16 навчальному році»

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"

Кодекс Законів про працю України
Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про відпустки"
Національна доктрина розвитку освіти
Державна програма "Вчитель"
Конвенція ООН про права дитини

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.04.2012 р. № 246/2012 Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
У
каз Президента України від 23 лютого 2012 р. № 142/2012 Про внесення змін до деяких указів Президента України
У
каз Президента України від 1 вересня 2011 р. № 884/2011 "Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"
Ук
аз Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"

Указ ПрезидентаУкраїни "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів
Про затвердження Положення про групу продовженого дня
Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Про затвердження посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Положення про освітній округ

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Про затвердження Державної програми Вчитель
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 635 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. N 556 Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

Постанова Верховної Ради України від 14 березня 2012 року №4517_VІ "Про відзначення 130-річчя з дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського"
П
останова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 р №116 "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р №1354 "Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю"
П
останова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р №1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
П
останова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1235 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги "

КОНЦЕПЦІЇ

Концепція літературної освіти
Концепція базової та загальної середньої освіти

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

Державний стандарт початкової загальної освіти /Поступово починає діяти з 01.09.2012/
Державний стандарт початкової загальної освіти
/Діючий/
Державний стандарт базової і повної середньої освіти
/Поступово починає діяти з 01.09.2013/
Державний стандарт базової і повної середньої освіти /Діючий/

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ МОНмолодьспорту від 20 грудня 2011 р. №1473
Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" /Нова редакція/
Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року"
/Нова редакція/ Положення про Всеукраїнську військово-спортивну гру "Зірниця" Положення про державну підсумкову атестацію
Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
/Нова редакція /
Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
/Нова редакція/
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про екстернат загальноосвітнього навчального закладу

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (нова редакція)

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів

Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року"
(нова редакція)
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН

НАКАЗИ, ЛИСТИ, ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ МОН МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

2015-2016

Лист МОНУ № 1/9-357 від 27.07.2015 "Щодо забезпечення функціонування інформаційної системи управління освітою "ІСУО"

Лист МОНУ № 1/9-354 від 24.07.2015 "Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році".

Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОНУ № 1/9-266 від 28.05.2015 "Щодо забезпечення життєдіяльності учасників навчально - виховного процесу на час літніх канікул".

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

2014-2015


Структура 2014/2015 навчального року, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі

Лист Міністерства №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року

Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

Наказ Міністерства № 682 від 29.10.2005 "Про Типові навчальні плани початкової школи"

Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи"

Наказ Міністерства № 834 від 27.08. 2010 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657

Наказ Міністерства № 66 від 05.02.2009 Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"

Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664

Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 " Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів"

Наказ Міністерства № 657 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834"

Наказ Міністерства № 664 від 29.05.2014 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409"

Лист Міністерства № 1/9-399 від 23.05.2012 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року"

Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"

2013-2014

Лист МОНУ від 24.10.2013 № 1/9-744 Про проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013 № 1453/716/997 "Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки"

Наказ МОН України від 27.08.2013 № 1236 Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей та Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей

Наказ МОН України від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки

Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-537 "Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році"

Лист МОН України від 07.08.13 № 1/9-533 Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

Лист МОН України від 23.08.2013 № 1/9-573 Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році

Наказ МОН України від 28.08. 2013 № 1239 Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

Наказ МОН України від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Наказ МОН України від 05.08.2013 №1079 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році"

Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"

“Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498

Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ Міністерства № 894 від 04.07.2013 "Про підготовку до 2013/2014 навчального року»

Наказ Міністерства № 776 від 17.06.2013 "Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012 -2019 роки"

Лист Міністерства № 1/9-383 від 30.05.2013 "Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році" (для 2 класу)

Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Лист МОНУ від 23.05.2013 №1/9-365 "Щодо Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року" (накреслено перспективу на 2013-2014 н.р.)

Лист Міністерства № 1/9-349 від 20.05.2013 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року"

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 72/78 від 01.02.2013. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820

2012-2013

Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (для 6-11 класів

 1. Біологія. Екологія. Природознавство
 2. Географія
 3. Економіка
 4. Захист Вітчизни
 5. Іноземні мови
 6. Інформатика
 7. Математика
 8. Основи здоров'я
 9. Початкова школа
 10. Предмети суспільно-гуманітарного спрямування
 11. Світова література
 12. Трудове навчання. Креслення
 13. Українська література
 14. Українська мова та рідні мови, інтегровані курси Література
 15. Українська мова
 16. Фізика. Астрономія
 17. Фізична культура
 18. Хімія
 19. Художньо-естетичний цикл

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 "Про порядок закінчення навчального рокута проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році", Додаток1, Додаток2.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня2013 р. № 55 "Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації", Додаток1, Додаток2, Додаток3.
Лист МОНмолодьспорту України від 21.01.2013 №1/9-37 "Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів та 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів"
Лист МОНмолодьспорту України від 02.01.2013 №1/9-1 "Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання"

2011-2012

Лист МОНмолодьспорту України від 28.09.2012 № 1/9-694 "Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням"
Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 "Щодо посадових обов’язків асистента вчителя"
Лист МОНмолодьспорту України від 24.09.12 №1/9-667 "Про видання дитячого пізнавально-розважального журналу «Професор Крейд»"
Лист МОНмолодьспорту України від 10.09.2012 № 1/9-639 "Про освітню розвиваючутехнологію "Радість розвитку"
Наказ МОНмолодьспорту України від 04.10. 2012 № 1073 "Про проведення інтернет-зборів батьків першокласників"
Лист МОНмолодьспорту України, ІІТЗО від 03.09.12 №14.1/10-2428 "Про проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту"
Наказ МОНмолодьспорту України від 23.08.2012 № 943 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році»
Наказ МОНмолодьспорту України від 23.08.2012 № 947"Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах"
Лист МОНмолодьспорту України від 23.08.12 № 1/9-592 "Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році"
Лист МОНмолодьспорту України від від 23.08.12 № 1/9-591 "Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчльаних закладах у 2012/2013 навчальному році"

Наказ МОНмолодьспорту України від 16.08.2012 №920 "Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр"
Лист МОНмолодьспорту України від 09.08.2012 №1/9-557 "Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання"
Лист МОНмолодьспорту України від 23.05.12 №1/9-399 "Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року".
Лист МОНмолодьспорту України від 13.08.12 № 1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"
Лист МОНмолодьспорт України від 27.07.12 № 1/9-532 "Про посилення профілактичної роботи в інтернатних закладах"
Лист МОНмолодьспорт України від 26.07.2012 №1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання"
Лист МОНмолодьспорт України від 19.07.12 №1/9-517 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р."
Лист МОНмолодьспорт України від 04.07.12 №1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах"
Наказ МОНмолодьспорту України від 27.06.2012 №751 "Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту"
Наказ МОН, молоді та спорту України від 06.06.2012 №664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Наказ МОНмолодьспорт України від 22.05.2012 №615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)" (зміст Базового компоненту)
Наказ МОН, молоді та спорту України від 21.05.2012 №604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.2012 №1/9–384 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"
Лист МОН, молоді та спорту України від 16.03.2012 №1/9–198 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
Лист МОН, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72 "Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"
Лист МОН, молоді та спорту України від 23.01.12 №14.1/10-177 "Щодо участі в акції"Моральний вчинок"
Лист МОН, молоді та спорту України від 31.01.12 № 1/9-70 "Про невідкладні завдання на найближчий час"
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України доводить до відома місцевих органів управління освітою, методичних установ, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, щодо робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05. 2012 №528 "Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
Наказ МОНмолодьспорту України № 93 від 01.02.2012 "Про розроблення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

Лист МОНмолодьспорт України №1/9-111 від 14 лютого 2012 року "Про внесення змін до листа МОНмолодьспорту від 27.01.12 №1/9-61 "Порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році"

Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у ЗНЗ у 2011-12 н.році (Лист МОНмолодьспорту №1/9-61 від 27.01.2012р.)
Рекомендації щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» у 2012 р./Лист МОНмолодьспорту 1/9-66 від 30.01.12/
Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів" (Лист МОНмолодьспорту №1/9-72 від 01.02.2012)
Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Щодо організації навчально - виховного процесу у 2011 - 2012 навчальному році
Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів
Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
Про організацію та порядок оплати праці за заміни тимчасово відсутніх учителів
Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України
Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція)
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти


НАКАЗИ, ЛИСТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖОДА

2013 -2014

23.09.2013. Наказ №930 від 06.10.2010 року "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
23.09.2013. Наказ №1135 від 08.08.2013 року "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
23.09.2013. Про зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (в частині атестації керівників)
19.09.2013. Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер»
18.09.2013. Довідка про районні педагогічні серпневі конференції 2013-14 н.р.
18.09.2013. Підсумковий рейтинг ІІІ етапу учнівський олімпіад 2012-2013 н.р.
17.09.2013. Наказ №225 від 28.08.2013 "Про результати атестації окремих навчальних закладів області"
10.06.2013. Наказ №197 від 31.05.2013 "Про результати атестації загальноосвітніх навчальних закладів області"
31.05.2013. Результати ІІ (обласного) етапу гра "ЗІРНИЦЯ". 2013 рік
23.05.2013. Орієнтовний перелік проблемних тем для науково-методичної роботи педагогів у міжкурсовий період та для курсових робіт слухачів ОІППО (заочна форма навчання)
23.05.2013. Cемінарське заняття для практичних психологів та соціальних педагогів шкіл-інтернатів області на тему: «Особливості роботи соціального педагога з дітьми, які перебувають в кризових життєвих обставинах»
25.04.2013. Про підсумки XVІ обласної виставки педагогічних технологій «Сучасна освіта Житомирщини – 2013»
24.04.2013. Наказ №131 від 29.03.2013 р. "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області у 2013–2015 роках"
17.04.2013. Про проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013»
10.04.2013. Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій
08.04.2013. Про планування курсів підвищення кваліфікації при ОІППО на 2014 рік
08.04.2013. Пропозиції підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області при ОІППО на 2014 рік
02.04.2013. Наказ від 28.03.2013 року №130 "Про видачу свідоцтв про атестацію загальноосвітніх навчальних закладів області"
01.04.2013. Методичний супровід атестації педкадрів
29.03.2013. Положення про курсові роботи слухачів заочних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

НАКАЗИ, ЛИСТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КОДА

2012

 1. Наказ ГУОН КОДА від 07.11.2012 № 357 "Про внесення змін до наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації"
 2. Наказ ГУОН КОДА від 02.11.2012 № 342 "Про проведення І, ІІ, ІІІ етапів ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2012/2013 навчальному році"
 3. Наказ ГУОН КОДА від 12.10.2012 №312 "Про проведення обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів"
 4. Наказ ГУОН від 14.09. 2012 №276 "Про проведення першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2013"
 5. Наказ ГУОН КОДА від 14.09.2012 №273 "Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н.р."
 6. Наказ ГУОН КОДА від 05.09.2012 № 263 "Про проведення апробації навчальної літератури для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Київської області протягом 2012/2013 – 2013/2014 навчальних років"
 7. Наказ ГУОН КОДА від 14.08.2012 № 236 "Про проведення ІІ (обласного)туру Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року"
 8. Наказ ГУОН КОДА від 19.04.2012 №134 «Про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю»
 9. Наказ ГУОН КОДА від 05.04.2012 №124 "Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
 10. Наказ ГУОН КОДА від 05.04.2012 № 123 «Про удосконалення науково-методичної роботи зучителями-методистами системи загальної середньої освіти Київської області»

2011

 1. Наказ ГУОН від 22.12.2011 №408 "Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011/2012 навчальному році"
 2. Наказ ГУОН від 06.12.11 №394 "Про реалізацію завдань Національної програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" в системі освіти Київської області"
 3. Наказ ГУОН від 06.12.2011 № 395 "Про забезпечення рівного доступудо якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області"
 4. Наказ ГУОН від 01.12.2011 № 384 "Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, у 2011/2012 навчальному році"
 5. Наказ ГУОН КОДА від 11.10.2011 № 332 «Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю»
 6. Наказ ГУОН КОДА від 05.10.2011 №326 «Про проведення обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів»
 7. Наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011 № 310 «Про результати проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-огляду спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів Київської області»
 8. Наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011. № 26 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області»
 9. Наказ ГУОН від 20.09.2011 №300 «Про проведення І і ІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»
 10. Наказ ГУОН КОДА від 20.09 2011 № 299 «Про діяльність обласних опорних закладів освіти та обласних шкіл передового педагогічного досвідуу 2011/2012 навчальному році»
 11. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №236 «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня» (тем «Еколого-оздоровча робота з дітьми у дошкільному навчальному закладі»)
 12. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №235 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» (проек­т "Гармонія інтелекту і здоров'я" ("ПіснеЗнайка")
 13. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №234 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» (тема «Впроваджен­ня диференційованих форм організації профільного навчання»)
 14. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №233 «Про проведення огляд-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах»
 15. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №232 «Про стан та перспективи викладання художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2009-2011 роках»
 16. Наказ ГУОН від 22.06.2011 №231 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня» (науково-педагогічного проекту "Росток")
 17. Наказ ГУОН від 07.06.2011 № 211 «Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
 18. Наказ ГУОН від 20.04.2011 №137 "Про проведення моніторингуякості підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
 19. Наказ ГУОН від 25.03.2011 № 105 «Про проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів Київської області»
 20. Наказ ГУОН від 16.03.2011 №95 «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 20-й річниці незалежності України»
 21. Наказ ГУОН від 16.03.2011 № 92 «Про продовження проведення апробації окремих підручників для 7 та 8 класів у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2010/2011 навчальному році»
 22. Наказ ГУОН від 28.02.2011 № 69 «Про результати проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН України у 2010/2011 навчальному році»
 23. Наказ ГУОН від 12.01.2011 №11 «Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 2732

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.