РІЧНИЙ ЗВІТ
про роботу школи
2018-2019 н.р.

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок 2018 – 2019 навчального року в Городоцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів навчалося 289 учнів, з них дівчаток -143, що становить 49% від загальної кількості учнів. Укомплектовано 14 класів із середньою наповнюваністю 21 учень. Охоплено навчанням 100% учнів. з них :

· сиріт - 1 ;

· напівсиріт - 8;

· постраждалих від Чорнобильської трагедії -186;

· дітей – інвалідів – 6;

· дітей з багатодітних сімей - 54;

· виховуються в неповних сім’ях – 61.

Вибуло за звітний період 9 учнів.

Прибуло за звітний період 3 учні.

Результатом роботи закладу з дошкільними установами став той факт, що 30 дітей після дитячого садка стали учнями нашої школи. 100% першокласників смт. Городок зараховано до школи.

Організація навчально – виховного процесу

У Городоцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів пріоритетними формами навчально – виховного процесу були демократизація, гуманізація, гуманітаризація, інтеграція навчання.

Структура навчального року – семестрова.

Режим дня – 8.00 -18.00.

Робочий навчальний план Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2018 – 2019 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН України № 1/9-415 від 03 липня 2018 року «Щодо вивчення у закладах середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»):

для школи І ступеня:

· для 1 класу – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом СавченкоО.Я, затвердженою наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268

· для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407.

для школи ІІ ступеня:

· для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;

для школи ІІІ ступеня:

· для 10 х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408. За навчальним планом для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (Таблиця 2). З урахуванням орієнтовної кількості навчальних годин для профільних предметів (Таблиця 3). Профіль українська мова та література;

· для 11-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406. За навчальним планом закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (універсальний профіль) (Таблиця 2)

Календарно-тематичне планування здійснювалося згідно діючим Програмам з навчальних предметів. Робота школи побудована відповідно нормативних документів, які регламентують діяльність школи, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державний стандарт загальної і середньої освіти, Державний стандарт початкової освіти, Концепція профільного навчання в старшій школі, Декларація прав людини, Декларація прав дитини, Кодекс законів «Про працю України».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу здійснюється згідно наказу МОН України від 20.08.2018 №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі», 2-4 класів здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. № 1009«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів відбувалося відповідно до Критеріїв оцінювання, затверджених наказом МОНмолодьспорту «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.2013.

Ведення шкільної документації здійснювалося відповідно нормативно-правовим документам.

Діяльність Городоцької ЗОШ І – ІІІ ступенів була спрямована на реалізацію програмно – методичного забезпечення освітнього процесу.

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувався за наявністю Програм, підручників, методичних посібників, рекомендацій та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у початкових класах, основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2018 – 2019 навчальному році, періодичних педагогічних видань, спрямованих на розвиток та розбудову школи життєвого проектування .

Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачало:

· створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;

· створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;

· розробку науково – методичного та програмно – методичного забезпечення навчально – виховного процесу;

· застосування сучасних психолого – педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;

співпрацю з науковими установами.

Виконання програми вивчалося шляхом аналізу внутришкільної документації (класних журналів, календарного планування, зошитів для контрольних, лабораторних, практичних робіт), співбесід із педагогічними працівниками та їх письмових звітів.

У процесі перевірки вивчено загальний (погодинний) обсяг виконання навчальних програм, дотримання вимог і рекомендацій щодо їх практичної частини відповідно до встановлених норм.

У результаті перевірки встановлено, що змістовно навчальні програми виконано в повному обсязі але погодинне виконання майже усіх предметів не збігається з програмним (за рахунок карантину, святкових днів, проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, додаткової відпустки на навчання, хвороб учителів та неможливістю їх рівноцінної заміни у зв’язку з відсутністю іншого спеціаліста).

Виконання навчальних програм було забезпечено за рахунок перерозподілу годин резервного часу, годин на систематизацію і повторення матеріалу; за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, дистанційного навчання учнів.

Кадрове забезпечення

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, в якому поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творча активність і здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

Кадровий склад педагогічного колективу на кінець навчального року:

загальна кількість учителів – 25; з них:

· спеціаліст вищої категорії – 12;

· спеціаліст першої категорії – 3;

· спеціаліст другої категорії – 4;

· спеціаліст –6;

· звання «старший учитель» - 3;

· звання «учитель-методист» - 2.

Результативність навчально-виховного процесу

Якість навчальних досягнень учнів за 2018 – 2019 н.р. становить 39% від загальної кількості учнів 3 – 11 кл. Нижче від загальношкільного показника якості навчальних досягнень закінчили навчальний рік учні таких класів: 9-Б, 7, 4-А, 8, 9-А, 6, 3-Б класів з показниками відповідно 13%, 14%, 16%, 19%, 35%, 35%, 38%.

Показник найвищої якості навчальних досягнень з навчальних предметів мають:

· учні 5,10,11 класу – 53 %;

· учні 3-А класу – 65 %;

· учні 4-Б класу – 70%.

Учнів високого рівня навчальних досягнень за ступенями:

- І ступінь – 10;

- ІІ ступінь -4;

- ІІІ ступінь –6;

Усього: 20 (додаток 2)

До списку учнів з високим рівнем навчальних досягнень увійшли :

Початкова школа Середня школа Старша школа
Білявський В. Лавринчук Б., Власюк В.
Бойченко Ю. Макарченко М. Могиль С.
Халабуда М. Будніченко Є. Коваленко Т.
Генюта В. Масник А. Ісіченко І.
Гльоза Є. Масник Ю.
Доменчук А. Сташенко Я.
Корнієнко П.
Ружанська І.
Чумак Д.
Шарафудінова С.

Учнів достатнього та високого рівня навчальних досягнень – 70.

З однією оцінкою середнього рівня закінчило навчальний рік – 18, з двома – 20 учнів (додаток 3)

Разом з 1-2 оцінками середнього рівня у закладі 36 учнів або 16%. По паралелях у:

- 3-х кл. – 7;

- 4-х кл. – 2;

- 5 кл. –7;

- 6 кл. – 3;

- 7 кл. – 9;

- 8 кл. –2 ;

- 9-х кл. – 4;

- 10 кл.- 1;

- 11 кл.- 1.

35 учнів мають початковий рівень навчальних досягнень, з них :

· 3-х класах – 1 учнів;

· 4-х клас – 3 учнів;

· 5 клас – 3 учні;

· 6 клас – 6 учнів;

· 7 клас – 3 учнів;

· 8 клас – 7 учнів;

· 9-х класи – 8 учнів;

· 10 клас – 4 учнів;

· 11 клас – - учень (додаток 4)

Навчальні досягнення початкового рівня мають 36 учнів, що становить 16% від загальної кількості учнів, з них

- з одного предмета –17 учнів – 7%;

- з двох предметів – 3 учні – 2%;

- з понад двох предметів – 16 учнів – 7 %.

Залишених на повторний курс –нема.

Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості переможців, призерів у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, слід визначити, що вчителів, які працюють у 5-11 класах - 16.

Переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ (районного) етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.. Петра Яцика, ІІ (районного) етапу мовно-літературного конкурсу ім..Т. Шевченка стали:

№ з/р Назва предмету Клас Презери ІІ етапу (районний рівень) Презери ІІІ етапу (Обласний рівень) Вчителі
1. Українська мова і література 9 Масник Анна- ІІ ст. Масник Анна- ІІІ ст. Кузьменко Н.В.
10 Коваленко Тетяна – І ст. Коваленко Тетяна – ІІІ ст.
11 Масник Юля – ІІІ ст.
2. Історія 10 Могиль Сніжана- ІІІ ст Могиль Сніжана- ІІІ ст. Івасенко І.В.
11 Сташенко Яна – ІІІ ст.
3. Правознавство 9 Масник Анна-ІІІ ст. Масник Анна- ІІ ст. Івасенко І.В.
4. Географія, 10 Могиль Сніжана-Іст. Могиль Сніжана-ІІст. Фесай С.С.
11 Масник Юлія – І ст Масник Юлія – ІІІ ст
5. Економіка 11 Масник Юлія – ІІ ст Масник Юлія – І ст (учасник IV етапу)
6. Біологія 9 Масник Анна – ІІІ ст. Вєтрова О.М.
10 Коваленко Таня- ІІІ ст.
11 Сташенко Яна- ІІ ст.
7. Англійська мова 10 Коваленко Тетяна – 2 місце Коваленко Тетяна – ІІІ ст. Леонова Я.О.
11 Масник Юлія – 3 місце
8. Інформаційні технології 11 Масник Юлія - 1 місце Масник Юлія - ІІІ ст. Коваленко О.В.
9. Конкурс з ІТ на краще володіння офісними програмами 10 Дідок Валентин – 1 місце Дідок Валентин – ІІІ ст. Коваленко О.В.
10 Ісіченко Ірина – 1 місце Ісіченко Ірина – ІІ ст.
11 Масник Юлія – 1 місце
10. Хімія 9 ІІІ ст. Масник Анна Вєтрова О.М.
10 Могиль Сніжана- І ст Могиль Сніжана- ІІІ ст
11 Масник Юлія – ІІ ст.
11. Екологія 10 Власюк Валентина – ІІІ ст. Вєтрова О.М.
11 Кононенко Богдан - ІІІ ст.
12. Трудове навчання 9 Колодюк Ілля – 2 місце Фесай С.С.
9 Коваль Анна – 2 місце
11 Кононенко Богдан – 3 місце
13. ХVІІ Міжнародний конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 11 Масник Юля – 2 місце Кузьменко Н.В.
14. Мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка 10 Могиль С.-1 місце Могиль С.-1 місце Кузьменко Н.В
11 Сташенко Я. – 3 місце

Щорічною є активна участь учнів школи у різноманітних інтерактивних конкурсах:

· 35 учнів стали учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» з них 10 отримали «добрий результат»;

· 40 учнів стали учасниками Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер», з них 3 – отримали «відмінний результат» і 16 – «добрий результат»;

· 46 учні взяли участь у природничому конкурсі «Геліантус», з них: диплом переможця на шкільному рівні отримали 15 учнів, грамоту – 6 учнів, переможці на шкільному рівні – 4 учні.

· 85 учнів прийняли участь у природничому інтерактивному конкурсі «Колосок – осінній - 2018». З них: 1 учень має «Золотий колосок»; 62 ученів – «Срібний колосок»;

· 17 учнів стали учасниками Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека - 2019», з них 3 учні нагороджені дипломами «Срібний Лелека», а 6 учнів – «Бронзовий Лелека»

Результати державної підсумкової атестації

Адміністрація Городоцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів якісно підготувалася до проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах; своєчасно були підготовлені та здані на узгодження атестаційні матеріали. Державна підсумкова атестація починалися і закінчувалися своєчасно.

Учні 4 класу проходили державну підсумкову атестацію (письмово) з української мови та математики.

Учні 9 класу проходили державну підсумкову атестацію з обов’язкових предметів: української мови (диктант), математики (письмово) та предмету за вибором педагогічної ради – англійської мови (письмово).

ДПА для учнів 11 класу проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 21 травня по 13 червня 2019 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів: української мови, математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір та предмету за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів (біологія, хімія, фізика, географія, англійська мова, математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття).

Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, мали змогу для проходження ДПА з третього предмета обрати історію України і навпаки.

У 2018-2019 навчальному році під час організації виховного процесу в Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів наставники дитячих колективів керувались Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, новою Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р № 641), Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», указами Президента України «Про національну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією ООН про права дитини, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», шкільною програмою виховної роботи з учнями 1 – 11 класів «Від інновацій через педагогічну майстерність до виховання особистості, збагаченої інтелектуально, духовно та фізично», методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році.

Управління виховною роботою Городоцькій ЗОШ І – ІІІ ступенів у 2018 – 2019 н.р. здійснювали заступник директора з виховної роботи Гульчук Г.С., педагог - організатор Шершнєва С.С., соціальний педагог Ткаченко Л.Л., психолог Ісіченко Ю.І., працювало 14 класних керівників. Класні керівники використовують у своїй роботі такі виховні програми: «Ключі до успіху», «Бути патріотом», «Від «я» до «Я», та ін.

Протягом 2018 – 2019 років педагогічний колектив школи продовжив роботу над створенням ефективної моделі виховної системи школи на основі національних та загальнолюдських цінностей, спрямованих забезпечити здоровий спосіб життя для всього шкільного колективу шляхом створення сприятливого освітньо-виховного здоров’язбережувального середовища культури здоров’я на засадах партнерства та родинності.

Проблема, над якою працювали педагоги: від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки до життя в сучасних умовах

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення особистості до людей;
- ціннісне ставлення особистості до природи;
- ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
- ціннісне ставлення особистості до праці;
- ціннісне ставлення особистості до себе.

Робота педагогів була спрямована вирішення таких завдань:

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

- продовження спільної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

- виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

З метою аналізу роботи колективу школи використовувались такі методи контролю: спостереження за системою виховної роботи на класних годинах, співбесіди з класними керівниками, перегляд документації.

Головна увага приділялась формуванню гармонійно розвиненої, соціально активної й національно свідомої особистості, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями; вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формуванню позитивних життєвих навичок і засад здорового способу життя, створенню комфортного здоров’язберігаючого освітньо-виховного простору, відкритого для інноваційних технологій, орієнтованого на індивідуальний розвиток.

Згідно з концептуальною моделлю Школи сприяння здоров’ю, Програмою для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», програмою виховної роботи школи та річним плануванням виховна робота здійснюється за наступними напрямами:

ü соціокультурний напрям;

ü правовий напрям;

ü дослідницько-експериментальний напрям;

ü фізкультурно-оздоровчий напрям;

ü релаксаційно-розважальний напрям;

ü еколого-трудовий напрям.

Пріоритетною формою збереження й зміцнення здоров’я школярів є фізкультурно-оздоровча діяльність. В цьому навчальному році учні школи долучились до унікальної соціальної програми, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation «HealthySchools: заради здорових і радісних школярів». Протягом семи місяців, кожні два тижні подавали звіти про виконані активності. Що сприяють на покращення рівня харчування, здорового розпорядку дня, навчального простору та оточуючого середовища. Найкращими стали проекти початкової школи : «Чисті руки», «Вітамини», акція по збиранню жолудів (на знак вдячності від лісників діти отримали в подарунок смачні й соковиті яблука), спортивне свято «Тато, мама і я» в рамках проекту «Запроси відомого спортсмена». Учні старшої школи долучились до проекту «здорове харчування – запорука здоров’я». Система заходів підвищення рівня фізичного здоров’я учнів включає такі традиційні шкільні заходи: спортивні спартакіади до Олімпійського тижня; військово-спортивні свята за участю військовослужбовців до Дня Збройних сил України та Дня Захисника Вітчизни; спортивне свято «Веселі старти» до Дня здоров’я, Олімпійський урок. У режим дня школяра включаються оздоровчі заняття: щоденна ранкова фізична зарядка до занять о 08.25, танцювальні флешмоби під час великих перерв, фізкультхвилинки під час уроків, елементи дихальної гімнастики О. М. Стрельнікової, рухливі перерви, години прогулянок та спортивних ігор для групи продовженого дня, уроки фізкультури.

Протягом навчального року в школі для учнів 1-11 класів систематично проводились бесіди з усіх видів поточного травматизму та правил збереження життєдіяльності та здоров’я учнів, що зафіксовано в спеціальних журналах.

З метою ознайомлення дітей із правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій було проведено тематичні бесіди: «Правила поведінки при виявленні незнайомих вибухонебезпечних предметів», «Правила поводження при виявленні невідомих газоподібних речовин», «Про заборону використання піротехнічних засобів», «Якщо ти вдома залишився сам», «Правила поведінки на дорозі», «Правила поведінки біля відкритиї водойм», «Твоя безпека –в твоїх руках!», «Безпека людини в небезпечних та надзвичайних ситуаціях» та ін.. В рамках дня ЦО відбулися навчання по евакуації дітей під час надзвичайної ситуації (травень 2019 року).

Національно-громадянське виховання у 2019-2020 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як виховні години до дня рідної мови , дня Українського козацтва, день пам’яті героїв Небесної Сотні, день Соборності України, день пам’яті Героїв Крут, Трагедія українського народу (річниця голодоморів в Україні), день пам’яті Кіборгів, до дня річниці Чорнобильської трагедії, до шевченківських днів, було здійснено проведення загальношкільних заходів присвячених 74-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 74-ої річниці завершення Другої світової війни, проводились тематичні виставки до визначних дат в бібліотеці школи. Учні 9 – Б класу (кл.кер. Кузьменко Н.В.) провели відкритий виховний захід «Андріївські вечорниці», учні 7 класу (кл.кер. Токаренко О.В.) – «Шевченко – гордість українського народу»

У рамках національно-патріотичного виховання Учні школи взяли участь у благодійній акції всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Діти перевели 400 грн для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні області.

Команда ВСПК ім. «Героїв Крут» зайняли ІІІ місце в етапі «Вогнева підготовка» у Всеукраїнському військово-спортивному турнірі «Бойова готовність», присвяченому пам’яті загиблого воїна АТО л-та Івана Ступака (26-27 січня 2019 р., м. Фастів Київської області), команда школи «Вільний птах» взяли участь у районному етапі спортивно-військової гри «Сокіл» («Джура»), де посіли ІІ місце серед шкіл району (ІІ м. «Перетягування линви», ІІІ м. «Вишкіл». І м. «Рятівник», ІІ м. «Швидкісний етап надання першої долікарської допомоги»). Традиційно проводились військово-спортивні змагання між учнями та командою військовослужбовців в/ч А-2192, серед учнів 5 - 7 класів До Дня Захисника України була проведена гра-квест «Козацька булава». Були проведені місячники «Оборонно-масової роботи», «Героїко-патріотичного виховання», «Охорони дитинства».

З метою художньо-естетичного виховання колективи самодіяльності школи брали активну участь у проведенні всіх концертів у Гарнізонному Будинку офіцерів. Агітбригада школи «Антитіла» стала володарем диплома І ступеня обласного ХІІ фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (м. Житомир), учні школи традиційно стали активними учасниками акції «Різдвяна листівка» (підтримка дітей Японії, що постраждали внаслідок вибуху Фукусіми).

Учні школи стали активними учасниками ХІІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» у номінації «Моя серветка гаптована» (вч. Фесай С.С.). у ХІІ конкурсі дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона – 2019», який проводився обласною молодіжною творчою спілкою художників та мистецтвознавців м. Житомир Масник Анна (уч. 9 класу) стала переможцем І туру та лауреатом ІІ туру. Малиновська Єлізавета (уч. 9 класу) – лауреатом ІІ туру.

Учень 4 класу Малиновський Іван став учасником ІІ районного фестивалю патріотичної пісні у м. Радомишль.

Учні 9 – а класу провели чудовий відкритий виховний захід до Дня Музики (кл. кер. Леонова Я.О.)

В рамках морального виховання та виховання співчуття до

У рамках екологічного виховання у 2019-2020 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, території навколо місцевого озера та стадіону, місячники з благоустрою. 4 жовтня 2018 року провели «Всеукраїнський урок доброти» на тему «гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (1 – 5 класи), таким чином, долучились до встановлення рекорду України – «Наймасовіший урок добра в навчальних закладах, проведений впродовж одного дня», який проводив благодійний фонд «Щаслива лапа»

В зимовий період учні 4 – Б класу (вч. Дяківська У.І.) взяли участь у Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка» в номінаціях «Кращий малюнок», «Кращий вірш, оповідання», «Краща поробка»

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення традиційного Дня здоров’я в школі, спортивних змагань серед учнів з легкої атлетики.

У школі проводилася робота щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, а саме:

- виявлення та облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години, тренінги);

- виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, проведення рейдів;

- робота батьківського всеобучу за такими напрямками: права і обов'язки, профілактика насилля в сім'ї, ведення здорового способу життя;

- організація зустрічей з представниками ССД, ВКМСД тощо.

У загальноосвітньому навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2018 – 2019 н.р., проведено 5 засідань. Станом на 31.05.2019 року на внутрішньошкільному обліку знаходиться 4 учнів девіантної поведінки. За учнями, які потребують особливої уваги у вихованні, закріплено громадськоих вихователів, сплановано роботу з корекціЇ поведінки.

Адміністрацією школи здійснюється систематичне оновлення банку даних дітей девіантної поведінки, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, ведеться корекційна робота психолога з даними категоріями учнів, охоплення їх гуртковою роботою. Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на Раді профілактики правопорушень, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників, батьківських зборах, засіданнях загальношкільного батьківського комітету.

Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим, цікавим. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, допомагати один одному.

Робота самоврядування в школі опирається на скоординованість з планом роботи школи і є важливою умовою постійного пошуку нових форм і методів організації. У школі функціонують різні Комітети, якісамообслуговують в класах і у школі різні санітарно-гігієнічні вимоги, забезпечують порядок в школі, чергування, контроль за відвідуванням уроків, проводять загальношкільні лінійки, збори, круглі столи, виставки, організовують дозвілля, творчі свята, спортивні свята.

Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Робота комітетів направлена саме в таке русло, робота учнів над різними видами роботи допомогла згуртувати учнів, сприяла самореалізації їх здібностей та організувала їх позашкільне життя. Президентом школи в ході голосування було обрано Масник Юлію, ученицю 11 класу, заступниками – Сташенко Яну, ученицю 11 класу та Могиль Сніжану, ученицю 10 класу. Протягом 2019-2020 навчального року в школі діяли такі комітети:

Ø Комітет Дисципліна.

Ø Комітет Навчання.

Ø Комітет Інформація.

Ø Комітет Дозвілля.

Ø Комітет Спорт та відпочинок.

Ø Комітет Довкілля.

Кожен комітет мав свої завдання, які вони сумлінно виконували. Комітет Дисципліна завжди слідкували за порядком в школі. Учні вибрали очільників Комітетів строком на рік, спланували роботу та обговорили критерії рейтингу класних колективів. До таких ввійшла учать у загальношкільних та районних заходах, відвідування учнями занять, запізнення, пропуски без поважних причин, наявність форми, правопорушення. Оцінка змагань виставлялася щоденно кожному класу черговим адміністратором спільно з представником чергового класу та активом. Таким чином, здійснювався загальний моніторинг результатів діяльності класних колективів в різних аспектах, що сприяв визначенню наприкінці навчального року кращого учнівського колективу щодо рівня життєвої активності. За підсумками рейтингів, які робили кожного тижня, визначаючи найкращий клас, переможцями за рік серед старших класів став 10 клас (кл. кер. Вєтрова О.М.), а з початкових – 4-Б клас (кл.кер.Дяковська У.І.). Також проводили Рейд-перевірки «Ставлення учнів до збереження шкільного майна» та слідкували за відвідуванням учнями школи.

Члени Комітету Спорт та відпочинок надавали допомогу вчителю фізичної культури у проведенні масових спортивних заходів. Здійснювали контроль за виконанням учнями ранкової зарядки.

Комітет Дозвілля допомагали у проведення загальношкільних свят, конкурсів. А також надавали допомогу бібліотекарю школи під час проведення операції «Живи книго!» та у підготовці свята для першокласників «Посвята в читачі» (шк.. бібліотекар Сташенко Т.В.)

Комітет Інформація забезпечували учнів інформацією про найважливіші питання з життя школи.

Комітет Довкілля стежили за прибирання пришкільних територій та провели щорічну акцію «Подаруй школі рослину».

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності; сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаторських та управлінських умінь, ефективному входженню в доросле життя. Діти стають не пасивними спостерігачами життя, а його учасниками. Шляхом залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

Велика увага в школі приділялася роботі постійно діючого педагогічного всеобучу батьків. У 2018 – 2019 навчальному році проведено такі лекції: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму».

У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в канікулярний період.

На батьківських зборах виступили вчителі – предметники, які ознайомили батьків про стан успішності дітей та проблемами, які виникають під час навчання.

За результатами моніторингу виховної діяльності в 2016 – 2017 н.р. можна відзначити роботу таких класних керівників: Вєтрова О.М. (10 кл.), Кузьменко Н.В. (9 – Б кл.), Леонова Я.О. (9 – А кл.), Токаренко О.В. (7 кл.), Дяковська У.І. (4 – б кл)

У 2019 – 2020 н.р. основні завдання виховної роботи наступні:

- пріоритетними напрямками виховної роботи визначити родинне, національне та патріотичне виховання;

- обрати за виховну проблему: виховання гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості,, що цінує та береже власне здоров’я та здатна до саморозвитку і самовдосконалення»

- валеологізувати виховний процес, стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації на ЗСЖ, охорони власного життя і здоров’я;

- створювати освітньо-оздоровчий виховний простір;

- виявлення і розвиток усіх позитивних сил дитини, підготовка до адаптації в складних життєвих ситуаціях засобами інноваційного виховання;

- виховання усвідомлення неповторності особистості і спонукання до самовиховання і самореалізації;

- посилити індивідуальну роботу з учнями, звертаючи особливу увагу на дітей, схильних до правопорушень;

- покращити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, ширше залучати їх до участі в конкурсах;

- підвищувати рівень компетентності педагогів у сфері роботи з батьками через позитивну взаємодію: спілкуванням в ході роботи батьківського комітету, проведення батьківських всеобучів, консультацій, анкетувань, діагностики;

- забезпечувати педагогічних працівників інформацією про досягнення науки, нових технологій, новинки методичної літератури з проблем виховання школярів;

- посилити контроль за індивідуальною роботою класних керівників;

- впроваджувати інноваційні технології виховання;

- ширше залучати батьківський комітет до роботи класних колективів, школи;

- працювати над реалізацією нової моделі учнівського самоврядування, спрямованої на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності;

- здійснювати системно-цільове планування та проектування виховуючих відносин учнів і вчителів в системі різних видів діяльності;

- на всіх етапах роботи забезпечувати простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнівського колективу від пошуку корисних справ до підбиття підсумків.

В 2019 – 2020 н.р. педагогічний колектив школи буде продовжувати реалізацію Закону України «Про освіту» та Закону України «Про охорону дитинства», виконувати Національну програму «Діти України», Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р № 641), продовжувати роботу по відродженню і розвитку національної школи, удосконалюючи систему виховної роботи, будуючи виховний простір так, щоб дитині не готувалась до життя, а жила, зрозуміла та осмислила своє життя, навчилась самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною. Тільки тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, які руйнують життя окремої людини та суспільства.

Кiлькiсть переглядiв: 614

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.